İŞ MODELİMİZ
RİSK YÖNETİMİ

Yaptığımız işin getirdiği riskleri biliyor bu kapsamda sahada ki finansal risklerimizi uzman ekiplerimizle ve kurduğumuz sistemlerle yakından takip ediyoruz. Mali tablo analizleri ile risk doğmadan bir dizi tedbirlerde alıyoruz.