WEB İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA

Bu formda yer alan kimlik(ad, soyad), iletişim(telefon numarası, e-posta adresi) ve müşteri işlem(talep/şikayet bilgisi) kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak MGEON Kişisel Bakım ve Tüketim Ürünleri Ticaret A.Ş. (“MGEON”) tarafından web sitesi iletişim formunun doldurulması suretiyle otomatik yöntemler ile işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, gerekmesi halinde, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak MGEON’ un ilgili iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre MGEON Kişisel Bakım ve Tüketim Ürünleri Ticaret A.Ş.’nin Atakent Mah. Turgut Özal Bulvarı Dumankaya Miks 48/2 İç Kapı 143 Küçükçekmece – İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden [email protected] e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak [email protected]  e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla ………………. adresine iletebilirsiniz.